När vi blir äldre är det vanligt att vi börjar leva ett mer stillsamt och bekvämt liv. Men genom att vara fysiskt aktiva även högre upp i åldern