Browsed by
Kategori: Styrketräning

Alla kan falla

Alla kan falla

”Balansera Mera” kallas den kampanj för att förhindra fallolyckor som Socialstyrelsen just nu genomför. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla
Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Varje år faller cirka 70 000 personer och skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 65 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Spänn musklerna!

Spänn musklerna!

Alla åldras. För en del kan detta klinga negativt, men tänk då på att vi faktiskt åldras från den dagen vi föds. I början av livet innebär det att vi utvecklar våra funktioner och blir starkare, men redan vid 20-30 årsåldern börjar det bli förändringar i kroppens organ som gör att våra funktioner gradvis försämras. Hur fort denna biologiska åldersprocess sedan går avgörs till stor del av vår livsstil. Vi vet numera att vi genom träning kan få den biologiska klockan att ticka långsammare.
Men vad är då den effektivaste träningsformen för detta?

Spänn musklerna!

Spänn musklerna!

Att ålderas innebär att en rad organ och funktioner i kroppen gradvis försämras. Den största negativa effekten ur ett hälsoperspektiv är att musklerna förminskas och försvagas sk muskelförtvining. Men genom att styrketräna kan dessa effekter begränsas och därmed höja livskvaliteten för äldre.