Spänn musklerna!

Spänn musklerna!

Det råder idag inget tvivel om att träning bromsar vårt biologiska åldrande. Men vilken träning är effektivast för detta? 
Egentligen vill jag uppmuntra till all rörelse, men ska jag lyfta fram något lite extra så är det styrketräning och jag ska här förklara varför.

Åldrandet är en process som pågår i oss hela livet. I början av livet, i barn- och ungdomsåren, så innebär åldrande att vi utvecklar kroppens funktioner och blir starkare. Men redan när vi har passerat 20-årsåldern börjar det bli förändringar i kroppens organ som gör att ett antal funktioner i människan med åren gradvis försämras. Detta gäller såväl fysiskt som psykiskt. Men om vi tittar vad som blir påtagligt rent kroppsligt med stigande ålder så sker exempelvis en nedbrytning av senor, ligament, brosk och skelett som gör att vi successivt blir stelare och skörare. Muskler

Men framförallt är det kroppens allra största organ musklerna, som normalt utgör ungefär hälften av den totala kroppsmassan, som med tiden minskar i storlek och styrka. Detta sker redan från 20-30 årsåldern. Men den största minskningen sker någonstans mellan 50 och 80 års ålder. I detta åldersspann tappar vi ungefär en tredjedel av den muskelmassa vi hade när den var som störst. Detta får normalt negativa konsekvenser på vår livskvalitet ur flera aspekter.

Den största påverkan som minskad muskelstyrka får på våra liv är normalt de rent funktionella. Det vill säga vi får svårare att klara av och orka med sin vardag på samma sätt som tidigare. Detta kan i förlängningen innebära att vi kanske inte klarar oss själva i samma utsträckning. Minskad muskelstyrka får också ofta konsekvenser på det sociala livet. Om vi till exempel inte längre kan resa oss från stolen så påverkar det ens möjligheter att träffa andra människor och vänner i samma utsträckning. Och tappar vi vårt sociala umgänge så är detta något som i sin tur påskyndar åldrandeprocessen ytterligare, vilket gör att det är lätt att hamna i en ond spiral.Gammal kvinna styrketränar

Sedan är det också så att musklerna har andra viktiga uppgifter i kroppen som påverkar hälsan. Exempelvis så styr musklerna mycket av hormonbalansen i kroppen. De används också som förråd för bland annat proteiner samt det är också musklerna som tar upp mycket av det socker som vi har i blodet. Så det finns ett stort antal faktorer som påverkas negativt med minskad muskelmassa. Det är därför detta som tillsammans med arv och miljö som är den största faktorn när det gäller med vilken hastighet vi åldras. Så i princip skulle vi kunna säga att ju längre vi kan bibehålla vår muskelmassa, desto långsammare kommer vår biologiska klocka att ticka. 

Det effektivaste sättet att minska vår muskelförtvining är naturligtvis genom styrketräning. Det är en träningsform som har blivit vanligare bland yngre, medan många med stigande ålder övergår till mer lågintensiv träning som löpning, cykel eller stavgång. Med tanke på ovanstående hade det ju varit bättre om det vore tvärtom.

Många äldre tror att de måste vara mer försiktiga i sin träning när de blir äldre, medan det egentligen är då det går att göra de största hälsovinsterna genom att just styrketräna. Jag övertygad om att vi i framtiden kommer att se en drastisk ökning av styrketräning bland äldre. Detta eftersom det är en mycket viktig hälsofaktor och en nyckel till ett längre liv med högre livskvalitet. 
Det är alltså dags att spänna musklerna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *