Peptalk #8: André Sturesson

Peptalk #8: André Sturesson

Vår hjärna är ett mysterium och den mest komplexa struktur mänskligheten känner till. Den väger 1,5 kg och har mer än 100 miljarder nervceller som var och en kan skicka ut signaler till andra celler för att styra vårt liv. Men denna lilla klump är inte bara vår styrcentral och vårt minnesarkiv.
Den är också våra tankar, drömmar, idéer och känslor. Kort och gott, den är du.André Sturesson och hjärnan

Människan har genom evolutionen under tusentals år utvecklats till en fysiskt aktiv varelse. Vi är alltså skapta för rörelse, men bara det senaste decenniet har våra levnadsförhållanden förändrats radikalt och vi lever nu i en tid där vi sitter allt mer. Därför har det aldrig varit viktigare att vi hittar tillfällen för motion och fysisk aktivitet än det är idag. Särskilt när vi börjar komma upp lite i åren.
Vi kan ju i stort sett dagligen läsa och höra om vilka positiva effekter träning har för våra kroppar. Men hur är det då med våra hjärnor? Påverkas de också av vår mer passiva livsstil?
Jo, det kommer ständigt nya studier på området och ju mer kunskaperna ökar, desto tydligare blir det att även hjärnan behöver fysisk aktivitet för att hållas i trim.
När Anders Hansen, som är överläkare och psykiatriker, nyligen släppte sin succébok ”Hjärnstark” har intresset ökat markant och ämnet har fått stor uppmärksamhet i media.
André Sturesson, som läser Kognitiv neurovetenskap med tillämpad positiv psykologi på Högskolan i Skövde, har ett stort intresse för just dessa frågor och håller föreläsningar där han vurmar för fysisk aktivitet för vårt hjärnor och vårt välmående. 
Möt André i det åttonde avsnittet av Peptalk, som går på temat ”Träna för din hjärna”.
I programmet erbjuder André alla lyssnare en rabattkod till sin nästa föreläsning i Skövde. Gå in på andresturesson.se för mer information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *