Dags att slopa det traditionella åldersbegreppet

Dags att slopa det traditionella åldersbegreppet

Dagens träning- och hälsotrend tycks inte ha några gränser. Kanske en naturlig reaktion i ett samhälle där stressen ökar, samtidigt som vi lockas att äta allt sämre och sitta still allt mer.
Intresset för hur vi genom en mer aktiv, medveten och hållbar livsstil kan öka vårt välmående blir allt större. Vi må sträva efter olika saker i våra liv, men att må bra är ju ändå till syvende och sist det vi alla vill. Dagligen fylls media med information, uppmaningar, tips och debatter i ämnet. Många är med och tycker och tänker om hur vi ska leva våra liv för att nå optimala resultat.

Stefan Wendt Smygehuk
Eftersom jag själv har utbildningar inom träning och hälsa och dessutom mycket egen träningserfarenhet, så blir även jag ofta uppmanad att dela med mig på området.
Men vad kan jag då förmedla för budskap som inte redan har skrivits?
Ja, valet blir faktiskt inte så svårt. Med 56 levnadsår bakom mig kan jag ju åtminstone kalendermässigt inte längre betrakta mig som någon ungdom längre. Det är väl kanske därför jag blivit allt mer intresserad av hur vår åldrandeprocess egentligen fungerar och hur vi genom våra livsstilsval kan påverka denna.
Ju mer jag lärde mig om detta, desto mer insåg jag vilka enorma möjligheter vi har att påverka vår utveckling när vi kommer högre upp i åren. Ja, på många sätt är det till och med lättare att göra skillnad ju äldre vi blir. Studier visar nämligen att skillnaden mellan antalet levnadsår (kronologisk ålder) och vår ”verkliga” ålder (biologisk ålder) kan vara mycket större än vi tidigare trott. Exempelvis kan vältränade 80-åringar vara både friskare, starkare och mer välmående än otränade 30-åringar!

Jag tror att vi i vår kultur har det så inlärt i oss att vi är på toppen av vår förmåga någonstans mellan 20 och 30 år och att vi därefter dalar med åldern. Åldrande är en del av livet och visst är det naturligt att det sker funktionella försämringar i våra organ när vi kommer högre upp i åldern, men hur mycket av vårt åldrande sitter egentligen i huvudet? 
Jag är övertygad om att vi med nya kunskaper och ändrad inställning till åldrandet, kommer att kunna hålla oss ”yngre” mycket längre än vi tidigare trott. Idag vet vi nämligen att det genom en aktiv och medveten livsstil helt enkelt går att bromsa vårt biologiska åldrande. Visst är det fantastiskt?
Ju fler som kommer till insikt om detta och inspireras till en aktiv livsstil, desto fler kommer kunna få njuta av livet längre upp i åldern. Detta kommer inte bara vara till nytta för varje enskild individ utan även för vårt samhälle totalt.
Jag vill därför genom Bättre med åren inspirera till en aktiv, medveten och hållbar livsstil där rörelse och inställning utgör grunden för inte bara ett längre liv, utan också ett piggare, friskare och roligare liv.
Ni hänger väl med på resan?

Bättre med årens resursbank:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *