Forever young

Forever young

SVT:s Vetenskapens värld startade i måndags en ny säsong och det första avsnittet innehöll ett inslag från en brittisk vetenskapsserie kallad ”Forever young”. Frågan man ställer sig i programmet är om det finns några hemliga recept på evig ungdom? Man belyser därför den forskning världen över som granskar de metoder som utlovar hälsa och ett långt liv.
Det är uppenbart att det finns ett kraftigt stigande intresse för dessa frågor och därför är det glädjande att forskningen på området gör stora framsteg och att dimman runt åldrandets gåta sakta skingras allt mer. Eftersom detta i träffar mitt i Bättre med årens intresseområde, så kommer här en kort recension.Äldre par

Programmet bekräftade i mångt och mycket vad som redan tidigare varit känt som viktiga påverkansfaktorer för ett långt och friskt liv. Men det lyftes även fram en hel del ny intressant information som gav upphov till tanke och reflektion.
Framförallt reagerade jag med glädje på uppgiften om våra möjligheter att påverka åldersprocessen är ännu större än vad som tidigare varit känt. Tidigare har man pratat om ett förhållande på ungefär 50-50 när det gäller vad som styrs av genetiska förutsättningar och vilken livsföring man har. Men enligt nya studier verkar endast 25 % av åldrandets hastighet vara genetisk påverkan och därmed beror så mycket som 75% på vilken livsstil vi har. Detta är inte bara banbrytande, utan att vi till hela 75% genom vår livsstil faktiskt kan välja hur fort vi ska åldras, är ju naturligtvis oerhört glädjande uppgifter.
De livsstilsfaktorer som lyftes fram som de mest negativa i detta sammanhang var till exempel rökning, stress, övervikt.
En annan stor påverkan till hur fort vi åldras ligger också på det mentala planet. Har vi en positiv syn på och åldrande och en inställning som gör att vi inte oroas för ålderdomen, kan till exempel risken för hjärtsjukdom halveras.
När det gäller vikten av fysisk aktivitet råder ju inga som helst tvivel på dess positiva effekter och även om det inte ägnades speciellt mycket tid i programmet, så framhölls vikten av att träna styrka, rörlighet och balans för att minska risken att dö i förtid. Dans rekommenderades som träningsform då det visat sig ha ge stora hälsofördelar, eftersom det innehåller mer ingredienser än enbart rörelse. Komplexa rörelser och koncentration gör att hjärnan aktiveras och det är gynnsamt mot åldrande ur ett flertal aspekter.

Det som annars belystes mest var kosthållningens betydelse och påverkan. Hur och vad vi äter påverkar bland annat med vilken hastighet våra celler i kroppen delar sig. Ju långsammare celldelning, desto saktare åldras vi. Sedan finns det ju också kost som vi vet är rent skadlig för oss, då den ökar risken livsstilssjukdomar som kan leda till en förtida död. I USA har man exempelvis sett ett tydligt samband hos den del av befolkningen som bor i områden med mycket snabbmatskedjor och risken att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar. Risken var tre gånger så stor som mot normalbefolkningen. När det däremot gäller de som valt att leva som veganer har risken istället visat sig enbart vara en fjärdedel så stor att drabbas av dessa sjukdomar. Man tror att många i västvärlden får i sig för mycket animaliskt protein som istället borde ersättas av mer vegetabiliskt protein om vi ska kunna få längre och friskare liv.
Ett konkret råd för ett längre liv var att äta mycket nötter eftersom det ger ett mycket bra skydd mot hjärtsjukdomar. Risken att drabbas kan minskas med till hälften genom en handfull mängd nötter fem dagar i veckan, eftersom det innehåller nyttiga fetter som sänker det farliga kolesterolet.

Till sist tog man upp hur hög stressnivå påverkar oss negativt eftersom det vid stress utsöndras kortisol i kroppen som påskyndar åldrandeprocessen. Träning, meditation och ”egen tid” är exempel på vad man kan göra för att motverka stress, men det har också visat sig att vi blir lugnare när vi har djur runt oss. Hundägare har därför bättre odds till att bli äldre.

Synen på åldrande håller helt klart på att förändras och det händer mycket på detta område nu med en strid ström av nya spännande forskningsresultat. I kväll (23/1) får vi mer kött på benen då det andra avsnittet i programserien sänds.
Vi vill ju bli gamla utan att vara gamla …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *