Utan motivation står vi still

Utan motivation står vi still

Känner du igen det här?
1. Du vet vad du vill.
2. Du vet också vad du behöver göra för att uppnå det.
3. Men du gör det ändå inte.

Motivation

Vad är problemet?
Även om alla förutsättningar till att ta dig mot ett mål är på plats, så handlar allt till sist om motivation. Att du inte gör det som du tänkt beror helt enkelt på att du inte är tillräckligt motiverad.  
Motivation är den drivkraft eller det engagemang som får oss att gå från vilja till handling. Det kommer av att det finns ett tillräckligt starkt motiv, så att vi känner att det finns en anledning att göra det som krävs för att uppnå de önskningar eller behov som vi har.

Motivation kan komma utifrån genom att vi tex. belönas på något sätt när vi lyckas. Det kan vara i form av uppmärksamhet, pengar, att få känna sig omtyckt etc. Även rädslor och hot kan göra att vi blir motiverade att agera, men då för att undvika obehagliga konsekvenser. Problemet är att yttre motivation är beroende av just yttre faktorer som vi inte rår över, och därför är yttre motivation inte ofta hållbar i längden. Om hotet eller belöningen försvinner så upphör också motivationen att fortsätta.

För att vi ska kunna ta oss dit vi vill på en längre sikt behöver vi skapa hållbara vanor, och då behöver vi ha en inre motivation som känns meningsfullt på ett djupare plan. Avsaknad av eller otillräcklig inre motivation, är den klart vanligaste orsaken till att många av oss står kvar och stampar på samma plats, trots att vi egentligen vet vad man ska göra för att komma vidare.

Många gånger kan det också vara så att vi är motiverade till något, men att vi helt enkelt är ännu mer motiverade att göra motsatsen. Detta kan exempelvis vara att vi istället för vår planerade träningsrunda väljer TV-soffan eftersom det senare styrs av en impuls om att få tillfredsställelse på kort sikt.

Motivation hinderbana

I vilken utsträckning vi styrs av impulser beror på vilken impulskontroll vi har. Impulskontrollen utvecklas när vår inre styrka och välmående förbättras. Träning förbättrar ju detta och därför blir det när vi väl brutit gamla vanor lättare att träna ju mer vi tränar. Jag tror säkert också många känner igen sig i att impulskontrollen blir sämre när vi är stressade eller inte mår bra. Då är det lättare att vi väljer det kortsiktiga belöningsalternativet.

Det blir alltså med tiden en god spiral där det är lättare att motivera sig till träning ju mer man tränar.
Men det gäller att första stegen och komma in i denna goda spiral. Försök hitta en träningsformsom du tycker är kul. Många tycker också det går lättare när det blir socialt, så en bra idé kan vara att hitta något som du kan utföra med en eller flera träningskompisar.

Känns det ändå svårt så finns det bara ett sätt att komma in i en ny vana – det stavas disciplin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *