Därför kan du bromsa ditt åldrande

Därför kan du bromsa ditt åldrande

Att åldras innebär att det sker förändringar i våra celler som gör att funtioner i kroppen gradvis försämras. Genom forskning vet vi idag en hel del om vilka mekanismer som styr denna process. Men varför vi åldras och så småningom dör, ja det tillhör fortfarande en av livets stora gåtor
I naturen vet man att djur åldras mycket snabbare efter att deras avkommor blivit självständiga och klarar sig på egen hand. (Ett bra exempel på detta är dagsländor som till och med dör direkt efter att de lagt sina ägg). Kanske kan det ses som naturligt eftersom de då har ”fullföljt sitt uppdrag” med att föra sina gener vidare. Rent evolutionärt skulle man kunna tolka det som att naturen inte ser någon anledning till att slösa resurser på individer som inte längre behövs.
Kan vi ändra på detta? Ja, glädjande nog så kan vi faktiskt det! Åldrandet styrs visserligen delvis av våra gener, men inte i den omfattning som vi tidigare trott. I dag visar forskning att ungefär 25% av vår åldrandeprocess beror av de gener vi föds med. Detta innebär att hela 75% beror på vår livsföring, vilket glädjande nog innebär att vi kan påverka hur fort vi åldras. Genom vår livsstil kan våra gener nämligen ”omprogrammeras”.
Om vi fortsätter att leva ett aktivt, hälsosamt och meningsfullt liv så signalerar vi till våra gener att vi har fler uppdrag att utföra innan det är dags att lämna in.
Då inträffar något fantastiskt. Åldrandeprocessen går långsammare. Det är som att du då har talat om för naturen att du fortfarande behövs och att du behöver mer tid.
Anledningen till detta är den fantastiska anpassningsförmåga som vi fått som gåva av evolutionen. Människan är en komplex biologisk varelse som i sin strävan på överlevnad lärt sig att anpassa sig till de belastningar den utsätts för i livet. Detta gäller såväl mentalt som fysiskt. Anpassningen innebär att de funktioner som vi belastar, under förutsättning att vi ger kroppen rätt näring och återhämtning, kommer att stärkas eller åtminstone bibehållas så länge det går. Alltså kan vi genom en aktiv och medveten livsstil även högre upp i åren, stimulera hjärnan och kroppen så att vi bromsar vårt åldrande.
Vi kan se detta på de folkslag i världen som lever längst. De har alla gemensamt att de även högt upp i åren lever aktiva liv, äter naturlig och näringsrik kost samt befinner sig i ett socialt sammanhang där de känner sig behövda.
På samma sätt fungerar naturligtvis även motsatsen. Med en mer passiv livsstil ser våra gener ingen anledning att slösa resurser på funktioner som inte används, och därmed kommer åldrandeprocessen istället att snabbas på. När vi blir äldre ändrar vi normalt vår livsföring till ett mer bekvämt, stillsamt och ensamt liv. Det är dessutom vanligt att medvetenheten vad gäller kost och näringsämnen minskar. Detta leder därför i sin tur till att vi åldras ännu fortare. Det blir lite som en ond spiral.

En intressant fråga är då vad som är hönan och ägget här. Alltså hur mycket av åldrandet beror på tiden och hur mycket beror på den mer stillsamma livsföringen? Ja, när man i studier har tittat på åldrande i form av försämrad kondition och muskelstyrka har man sett att mer än hälften av åldrandet beror på minskad fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer.
Så forskningen visar därmed att vi genom en mer aktiv livsstil kan bromsa åldrandets hastighet rejält, ja till och med halvera den.
Visst är det fantastiskt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *