Utan motivation står vi still

Utan motivation står vi still

Känner du igen det här?

1. Du vet vad du vill.
2. Du vet också vad du behöver göra för att uppnå det.
3. Men du gör det ändå inte.

Vad är problemet?
Även om alla förutsättningar till att ta dig mot ett mål är på plats, så handlar allt till sist om motivation. Att du inte gör det som du tänkt beror helt enkelt på att du inte är tillräckligt motiverad.  

Motivation är den drivkraft eller det engagemang som får oss att gå från vilja till handling. Det kommer av att det finns ett tillräckligt starkt motiv, så att vi känner att det finns en anledning att göra det som krävs för att uppnå de önskningar eller behov som vi har.
Motivation kan komma utifrån genom att vi tex. belönas på något sätt när vi lyckas. Det kan vara i form av uppmärksamhet, pengar, att få känna sig omtyckt etc. Även rädslor och hot kan göra att vi blir motiverade att agera, men då för att undvika obehagliga konsekvenser.
Problemet är att yttre motivation är beroende av just yttre faktorer som vi inte rår över, och därför är yttre motivation inte ofta hållbar i längden. Om hotet eller belöningen försvinner så upphör också motivationen att fortsätta.
För att vi ska kunna ta oss dit vi vill på en längre sikt behöver vi skapa hållbara vanor, och då behöver vi ha en inre motivation som känns meningsfullt på ett djupare plan.Motivation
Avsaknad av eller otillräcklig inre motivation, är den klart vanligaste orsaken till att många av oss står kvar och stampar på samma plats, trots att vi egentligen vet vad man ska göra för att komma vidare.
Många gånger kan det också vara så att vi är motiverade till något, men att vi helt enkelt är ännu mer motiverade att göra motsatsen. Detta kan exempelvis vara att vi istället för vår planerade träningsrunda väljer TV-soffan eftersom det senare styrs av en impuls om att få tillfredsställelse på kort sikt.
I vilken utsträckning vi styrs av impulser beror på vilken impulskontroll vi har. Impulskontrollen utvecklas när vår inre styrka och välmående förbättras. Träning förbättrar ju detta och därför blir det när vi väl brutit gamla vanor lättare att träna ju mer vi tränar. Jag tror säkert också många känner igen sig i att impulskontrollen blir sämre när vi är stressade eller inte mår bra. Då är det lättare att vi väljer det kortsiktiga belöningsalternativet.

Hur kan vi då stärka vår motivation?
Många menar att det viktigaste för att skapa motivation är att ha en tydlig målbild.
Enligt min mening så kan en tydlig målbild vara bra i många fall, men jag tror inte motivation står och faller med det. Ibland har vi nämligen inte målet helt klart för oss, utan vi känner bara att vi vill i en viss riktning. Då är det viktigt att vi rör oss i denna riktning även om inte målet är helt tydligt. Det är nämligen ofta så att målet klarnar på vägen vi rör oss.
En annan risk med att övervärdera vikten av en tydlig målbild är att vi ”lägger ribban för högt”. Istället för att fungera som morot kan nämligen en för hög målsättning ge motsatt effekt. Målet kan då skapa förväntningar som leder till stress och besvikelse när man upptäcker att man inte kan nå det.
Vi är alla olika men om du känner du att din motivation triggas av målsättningar, så är mitt råd att sätta mindre delmål på vägen som känns realistiska. Min känsla är att motivationen stärks varje gång vi uppnår, eller kanske till och med överträffar varje sådant delmål. Genom att höja ribban successivt i mindre steg så är det alltid lättare att motivera sig till att gå vidare.

Den största källan till min egen motivation har dock alltid varit inspiration. Vi ska komma ihåg att vi inte kan bli motiverade av någon annan, det måste som sagt komma inifrån oss själva, men vi kan däremot inspireras av andra.
Då jag ser, hör eller läser om andra som genomför eller lyckas med något som ligger i mitt eget intresse, skapar det inte bara ett känslomässigt engagemang och en drivkraft inom mig, utan det ger också en insikt om vad som är möjligt.
Det ger mig motivation att ta de steg jag vill. Även sådana jag kanske inte vågat eller tänkt på tidigare. Och jag är övertygad om att detta inte enbart gäller mig. Det är därför jag har skapat konceptet ”Bättre med åren” som jag hoppas kan inspirera så många som möjligt till ett mer aktivt och välmående liv.

2 svar på ”Utan motivation står vi still

 1. Det där med motivation är inte lätt. Funderar just nu på ett nytt mål, då det förra målet blev inställt. Ett mål behövs sannerligen för att jag ska orka hålla motivationen uppe.
  Vänligen Helén

  1. Det tror jag vi alla behöver. Sedan tror jag vi är olika i hur konkreta mål vi behöver. En del behöver ha väldigt tydliga och tidsbestämda mål, medan andra kan jobba mot mer odefinierade mål.
   Sedan tror jag delmål på vägen är viktigt.
   Ha det gott Helén och lycka till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *