Recept på evig ungdom

Recept på evig ungdom

I det tidigare inlägget ”Forever young”, recenserade jag det första av två avsnitt från SVT:s Vetenskapens värld som tagit upp frågan om det finns några recept på evig ungdom.
I avsnitten har man belyst den forskning världen över som granskar de metoder som utlovar hälsa och ett långt liv.
Det är uppenbart att det finns ett kraftigt stigande intresse för dessa frågor och därför är det glädjande att forskningen på området gör stora framsteg och att dimman runt åldrandets gåta sakta skingras allt mer. Eftersom detta sammanfaller med Bättre med årens intresseområde har jag skrivit ner en kort recension från även det andra avsnittet.Hjärnan och åldrande

Återigen tycker jag att redan tidigare kända och viktiga påverkansfaktorer för ett långt och friskt liv i många avseenden bekräftades. Åldrandeprocessen påverkar oss såväl fysiskt som psykologiskt och i detta program var det de mentala aspekterna som studerades närmare. Den biologiska åldern bör nämligen ses som en kombination av kroppslig och mental status.
Frågeställningen var hur vi kan bibehålla skärpa och koncentration högre upp i åldern och på så sätt hålla oss yngre längre.
Till att börja med kan vi konstatera att precis som muskelförtvining sker det även en krympning av hjärnan i takt med stigande ålder. Hjärnan börjar krympa vid ca 40 års ålder och minskar sedan så att vid 70 års ålder kan hjärnan vara 20% mindre än den var i ungdomen. Att krympningstakten är så stor var överraskande fakta för mig.
Åldrandeprocessen påverkar alltså både funktion och storlek på hjärnan och följden blir bland annat försämrat minne, tankeförmåga och koncentrationsförmåga, men det påverkar även våra känslor. Precis som för kroppen så visar dock studier att 25% av denna försämringstakt är styrt av våra gener, medan hela 75% är livsstilsrelaterat. Det innebär glädjande nog att vi har stora möjligheter att bromsa denna process, eftersom vi i de allra flesta fall kan välja vår livsstil.

Som människor är vi ju skapta för rörelse och därför är det knappast förvånande att brist på fysisk aktivitet, precis som för kroppen, är negativt även för våra hjärnor. Rörelse och motion håller inte bara hjärnan i trim längre upp i åldern, utan skyddar oss också mot de hjärnsjukdomar och försämring av våra kognitiva förmågor. Genom motion stimulerar vi nybildandet av hjärnceller och kan vi dessutom kombinera detta med mentala utmaningar stimuleras hjärnan till att skapa nya förbindelser mellan hjärncellerna, vilket förbättrar avancerat tänkande och skärpa.
Forskningen visar tydligt att hjärnan utvecklas som mest när vi lär oss något nytt så att hjärnan ansträngs. Att prova på aktiviteter som vi inte sysslat med tidigare är kan därför vara en mycket bra idé för att bevara vår ungdomlighet. Därför har det visat sig att motionsformer som exempelvis dans och bordtennis, där både kropp och hjärna ansträngs och utmanas, är mycket gynnsamma när det gäller att hålla oss yngre längre.

Även vad vi äter kan påverka hur våra hjärnor utvecklas. Ett exempel man tog upp i programmet är Antocyaniner som är det färgämne som bland annat finns i lila sötpotatis, svarta vinbär och blåbär. Detta ämne bidrar till att hålla hjärnans blodkärl mjuka och elastiska, vilket ger ett bättre blodflöde. Det underlättar transporten av syre och näring till våra vävnader, samt borttransport av skadliga ämnen.

Men en viktig faktor som motverkar de negativa följderna av ökad ålder mer än vi kanske tror, är också känslan av att vara respekterad och känna sig värdefull och betydelsefull. Att som äldre tillhöra ett socialt sammanhang och känna sig delaktig är något som är gemensamt för de så kallade blå zonerna, dvs de platser på jorden där människor lever längst. Social isolering har visat stora risker för demens och kognitiva försämringar.

För att sammanfatta budskapet i programmet så har jag valt ut fem viktiga faktorer till ett långt och friskt liv.

  • Rikligt med motion
  • Utmana hjärnan
  • Ät bra mat
  • Umgås med andra människor
  • Hitta något som får dig att känna dig betydelsefull och delaktig i samhället

Länge leve livet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *