Browsed by
Månad: november 2017

Spänn musklerna!

Spänn musklerna!

Alla åldras. För en del kan detta klinga negativt, men tänk då på att vi faktiskt åldras från den dagen vi föds. I början av livet innebär det att vi utvecklar våra funktioner och blir starkare, men redan vid 20-30 årsåldern börjar det bli förändringar i kroppens organ som gör att våra funktioner gradvis försämras. Hur fort denna biologiska åldersprocess sedan går avgörs till stor del av vår livsstil. Vi vet numera att vi genom träning kan få den biologiska klockan att ticka långsammare.
Men vad är då den effektivaste träningsformen för detta?