Europaresan 2018

Europaresan 2018

Det hade gått 3,5 år sedan jag stod vid Smygehuks udde, Sveriges sydligaste punkt. Jag hade då två veckor tidigare startat från Sveriges nordligaste punkt, Treriksröset. Min cykeltur genom hela vårt avlånga land Sverige hade efter 215 mil nu nått sin slutdestination. 
En stor utmaning, en fantastisk upplevelse och många nya erfarenheter. Äv en en lärdom om att man med rätt inställning klarar mycket mer än man tror.
Det tog ett tag att bearbeta och smälta upplevelserna och erfarenheterna som jag fick under detta långcyklingsprojekt.
De känslor som sedan fanns kvar handlade varken om mättnad eller lättnad över att projektet var avslutat.
Istället gav detta enormt mycket mersmak. Jag ville mer.
Med tiden har tankarna växt fram om ett nytt långcyklingsprojekt och blickarna har nu riktats mot Europa. Jag har funderat länge, men åren går och det gäller ju att förverkliga sina drömmar medan man kan. D
ärför bestämde jag mig för att låta ett nytt äventyr bli verklighet.

I Januari 2018 bestämde jag mig för att göra en resa på cykel genom Europa från Gibraltar vid Spaniens sydspets hem till Skövde. Jag bokade därför en enkelbiljett för mig och min cykel med flyg för att det inte skulle finnas någon återvändo.
Den 21 April startade jag min cykeltur norrut från fyren vid Gibraltar udde. Jag stod där och blickade ut över Afrika, vände min cykel 180 grader och började cykla norrut. Under 20 dagar tillryggalade jag 375 mil innan jag anlände till mitt hem i Skövde.
En fantastisk cykelresa som är och förblir ett minne för livet.
Jag delade under hela resan med mig av mina upplevelser genom dagbok och bilder och detta finns samlat här så ni kan följa min resa i efterhand.
Jag vill tacka alla som gav mig support och stöd under resan. Detta bidrog starkt till att min drömresa kunde bli verklighet.

Stefan Wendt
Bättre med åren