Bloggen

Bloggen

En blogg om träning och åldrande.

Dagens träning- och hälsotrend tycks inte ha några gränser. Kanske en naturlig reaktion i ett samhälle där stressen ökar, samtidigt som vi lockas att äta allt sämre och sitta still allt mer.
Intresset för hur vi genom en mer aktiv och medveten livsstil kan öka vårt välmående blir allt större. Vi må sträva efter olika saker i våra liv, men att må bra är ju ändå till syvende och sist det vi alla vill.
Dagligen fylls media med information, uppmaningar, tips och debatter i ämnet. Många är med och tycker och tänker om hur vi ska leva våra liv för att nå optimala resultat.
Eftersom jag själv har utbildningar inom träning och hälsa och dessutom mycket egen träningserfarenhet, har även jag blivit uppmanad att dela med mig på området.
Vad skulle jag då i så fall vilja förmedla? Ja, valet blir inte så svårt. Jag har ju passerat 50 så man är ju kalendermässigt ingen ungdom längre. Det är väl kanske därför jag intresserat mig mycket för hur åldrandeprocessen egentligen fungerar och hur vi faktiskt kan påverka denna. Ju mer jag lärde mig om detta desto mer insåg jag vilka enorma möjligheter vi faktiskt har att påverka hur vi utvecklas även högre upp i åren. Genom träning och en medveten livsstil kan vi bokstavligt talat bromsa åldrandet!
Är det inte fantastiskt?

Jag vill med denna blogg inspirera till en livsstil där fysisk träning utgör grunden för inte bara ett längre liv, utan också ett piggare, friskare och roligare liv.

Följ bättre med åren på Facebook!

Facebooksida: Bättre med åren

Diskussionsgrupp: Livslång träning och hälsa