Mirakelmedicinen

Mirakelmedicinen

 

De som inte anser att de har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom

Ja, så sa den brittiske politikern Edward Stanley redan på 1800-talet. Ett uttalande som knappast har blivit mindre aktuellt nu 200 år senare.Mediciner
Som jag skrev i inlägget ”Våra nya levnadsvillkor” så lever ju nu allt fler mer bekväma och stillasittande liv. För även om vi kan se en motreaktion på detta i form av en ökande hälso- och träningstrend, så är den stora massan av befolkningen fortfarande långt ifrån så aktiva som vad som kan anses som hälsosamt.
De så kallade välfärdssjukdomarna ökar kraftigt och i takt med att den västerländska livsstilen sprider sig så sprider sig detta också allt mer globalt.
Med välfärdssjukdomar menar jag sjukdomar som ofta hänger ihop med livsstilen. Exempel på sådana är metabola syndromet, som är ett samlingsnamn för bukfetma, förhöjt blodtryck, diabetes och förhöjt kolesterol. Dessa ökar risken för att drabbas av allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, som idag är den vanligaste orsaken till förtida död.
Andra exempel på livsstilsrelaterade sjukdomar är flera olika former av cancer, stroke, benskörhet, depression och demens. När det gäller demens är det till och med så att forskning har bevisat att inaktivitet är en större orsak än vad man ärver från sina föräldrar.
Detta är vad vi vet idag, men för varje år kommer det fram nya forskningsresultat som allt mer klarlägger att sjukdomsbilden skulle kunna se helt annorlunda ut om fler människor vore mer fysiskt aktiva.

Parallellt med denna utveckling ökar också vår läkemedelskonsumtion och vi käkar nu piller som aldrig förr.
Och eftersom det i princip skrivs ut en medicin för varje åkomma, så är det särskilt bland äldre idag vanligt att man har många olika mediciner att ta varje dag.
Men tänk er då att det istället fanns ett enda multipiller som kunde hjälpa mot alla dessa åkommor samtidigt. Vore inte det smidigt?
Den glädjande nyheten är ju då att denna mirakelmedicin redan finns. Och det bästa av allt. Den botar inte bara sjukdomar, utan förutom att den också förebygger alla dessa sjukdomar så har den även andra helt fantastiska egenskaper.
Eller vad sägs om följande:

  • Den hjälper dig att hålla din kroppsvikt
  • Den stärker hjärtat, musklerna, lederna och skelettet.
  • Den stärker immunförsvaret
  • Den förbättrar minne och koncentrationsförmåga.
  • Den förlänger livet med flera år

Och som om inte detta vore nog, så gör den också att man mår bättre, får mer energi och sover bättre. Ja, man blir helt enkelt gladare och lyckligare.

Men vad är då detta för en mirakelmedicin och hur får jag tillgång till den?
Jo, medicinen heter fysisk aktivitet och den har du tillgång till dygnet runt 365 dagar om året.
Är det inte fantastiskt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *