Därför kan du bromsa ditt åldrande

Därför kan du bromsa ditt åldrande

Att åldras innebär att det med åren sker förändringar i kroppens organ som gör att dess funktioner gradvis försämras. Men varför vi egentligen åldras och så småningom dör, ja det tillhör fortfarande en av livets stora gåtor.

I naturen vet man att djur åldras mycket snabbare efter att deras avkommor blivit självständiga och klarar sig på egen hand. (Ett bra exempel på detta är dagsländor som till och med dör direkt efter att de lagt sina ägg). Kanske kan det ses som naturligt eftersom de då har ”fullföljt sitt uppdrag” med att föra sina gener vidare. Rent evolutionärt skulle man kunna tolka det som att naturen inte ser någon anledning till att slösa resurser på individer som inte längre behövs.
Kan vi ändra på detta? Ja, glädjande nog så kan vi faktiskt det! Åldrandet styrs visserligen av våra gener, men som tur är går dessa till viss del att programmera om. Om vi fortsätter att leva ett aktivt liv så signalerar vi till våra gener att vi har fler uppdrag att utföra innan det är dags att lämna in.
Då inträffar något fantastiskt. Åldrandeprocessen går långsammare. Det är som att du då har talat om för naturen att du fortfarande behövs och att du behöver mer tid.
Anledningen till detta är den fantastiska anpassningsförmåga som vi fått som gåva av evolutionen. Människan är en komplex biologisk varelse som i sin strävan på överlevnad lärt sig att anpassa sig till de belastningar den utsätts för i livet. Detta gäller såväl mentalt som fysiskt. Anpassningen innebär att de funktioner som vi belastar kommer att stärkas eller åtminstone bibehållas så länge det går. Alltså kan vi genom en aktiv livsstil även högre upp i åren, stimulera hjärnan och kroppen så att vi bromsar vårt åldrande.
Vi kan se detta på de folkslag i världen som lever längst. De har alla gemensamt att de även högt upp i åren lever aktiva liv i ett socialt sammanhang där de känner sig behövda.
På samma sätt fungerar naturligtvis även motsatsen. Med en mer passiv livsstil ser våra gener ingen anledning att slösa resurser på funktioner som inte används, och därmed kommer åldrandeprocessen istället att snabbas på. När vi blir äldre ändrar vi normalt vår livsföring till ett mer bekvämt och stillsamt liv, vilket därför i sin tur leder till att vi åldras ännu fortare. Det blir lite som en ond spiral.

En intressant fråga är då vad som är hönan och ägget här. Alltså hur mycket av åldrandet beror på tiden och hur mycket beror på den mer stillsamma livsföringen? Ja, när man i studier har tittat på åldrande i form av försämrad kondition och muskelstyrka har man sett att mer än hälften av åldrandet beror på minskad fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer.
Så forskningen visar därmed att vi genom en mer aktiv livsstil kan bromsa åldrandets hastighet rejält, ja till och med halvera den.
Visst är det fantastiskt?

Ett svar på ”Därför kan du bromsa ditt åldrande

  1. Det kommer intr an på hur gammal du är utan hur du är gammal!???‍♀️??‍♀️?️‍♀️?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *