Göran sprider boxning som medicin

Göran sprider boxning som medicin

Av hälsosamma idrotter kanske många inte tänker på boxning i första hand. Men Göran Andersson från Norrköping menar att rätt utförd, kan boxningsträning ge stora hälsoeffekter för den breda befolkningen.
När Göran för två år sedan såg hur han med boxningsträning kunde hjälpa personer med parkinsons sjukdom blev han inspirerad av att utveckla detta vidare. Han tog då initiativet till att bilda boxningsklubben BK Berget. I dag hjälper klubben över 30 parkinsonsjuka och över 100 på äldreboende att hålla sig friska genom boxning.
– Boxning är som en mirakelmedicin, menar Göran.

Göran Andersson, 70 år, har hela sitt liv varit aktiv i idrott i olika former, men det var när hans barn började med boxning som han också fick upp ögonen för denna mångsidiga sport. Han blev biten direkt och även om han själv aldrig har gått några matcher, så fastnade han för sparring och att träna andra. Sedan har hans intresse för sporten bara vuxit.
– Jag brinner för boxning och har något på gång varje dag, berättar Göran.
Göran har levt ett friskt liv och han är övertygad om att han mycket har idrotten att tacka för detta. Han ser träning som en mirakelmedicin och detta är något han verkligen tagit fasta på. Göran viker nämligen numera sitt liv åt att sprida boxningsträning där han anser den kan göra stor nytta. Dels för att höja den fysiska förmågan bland boende på äldreboenden, men också som behandlingsform för parkinsonsjuka.

Göran Andersson

Det började med att man i USA, genom konceptet ”Rock Steady Boxing”, upptäckte att man fick mycket goda effekter genom att låta parkinsonsjuka träna boxning. För även om sjukdomen ej går att bota så går det att göra livet mer hanterbart för de som har drabbats.
– Det är främst koordination- och balansförmågan som övas upp och hjälper dem att hålla sjukdomen i schack, förklarar Göran.
Boxningsklubben NBK Akilles i Norrköping blev den andra klubben i Sverige som bestämde sig för att anamma konceptet och bildade då en parkinsongrupp som Göran fick ansvaret för. Han såg snabbt inte bara positiva fysiska effekter av träningen, utan kanske framförallt hur gruppen utvecklades på det sociala planet.
– Många var äldre och innan de kom med i gruppen hade de ofta varit ensamma och inte träffat så många andra med samma sjukdom. Nu fick de möjlighet att få nya kontakter med personer i samma situation, vilket gjorde att de kunde utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, berättar Göran.
På min fråga om det inte finns risker med boxningen så förklarar Göran att när han tränar parkinsongruppen och äldre förkommer inga slag mot kropp eller huvud, utan enbart mot handskarna eller mot säckar.
– Det är främst koordinationsträningen som ger de största effekterna. När man slår slagkombinationer och samtidigt måste röra på kropp och fötter. Man måste göra flera saker på en gång. Sedan blir det även som hjärngymnastik, eftersom vi andvänder olika färger som instruktioner för hur de ska slå och detta kräver hög koncentration. Vi lägger även in matematik så man räknar när man slår, berättar Göran
Ett annat syfte är att minska risken för fallolyckor och därför ingår träningen att ta mycket korta steg och bygga upp muskulaturen i benen. De får även lära sig att stå stabilt (som en boxare) och ta ut steg åt sidan för att inte falla.
Göran genomför regelbundna uppföljningar på medlemmarna i gruppen och han ser fantastiska framsteg bland de som varit med de senaste två åren.
– Framför allt balansen har blivit mycket bättre och många har kunnat minska på sin medicinering.
Detta är också något vården har fått upp ögonen för och klubben tar nu ofta emot patienter som blivit ordinerade FaR (fysisk aktivitet på recept).
Parkinsongruppen tränar tre dagar i veckan året om och många åker flera mil för att vara med.
– Vi har nått ut bra genom att media har skrivit om oss och vi har också idag bidrag från Postkodslotteriet som sponsrar boxning för parkinsonsjuka i hela landet.

Det var när han såg dessa positiva effekter av boxningen som han blev inspirerad att utveckla detta vidare för att kunna hjälpa fler. Han fick då idén om att få in boxning på äldreboenden.
Efter en förfrågan visades intresse från flera äldreboenden i trakten och man valde att starta med äldreboendet Hejarklacken i Norrköping.
– Ett väldigt passande namn, skrattar Göran.
Som ett led i detta togs för två år sedan beslutet att bilda boxningsklubben BK Berget för att på ett bättre sätt kunna sprida boxning som en breddidrott. Förutom motionsboxning och boxning för parkinsonsjuka, vill han nu även föra ut boxningträningen på äldreboenden.

Boxning på äldreboende 
Vi undrade hur det skulle tas emot, men redan vid första besöket på Hejarklacken såg vi att det fanns ett stort intresse.
– I början såg de 20-talet deltagarna lite förskräckta ut, men sedan dess så har de äldre tagit träningsformen till sig ordentligt, berättar Göran.
– Idag älskar de boxningen, det är fullt i lokalen och alla vill ta på sig handskar.
Göran får numera mycket påringningar från andra äldreboenden som är intresserade och nu har Göran utökat träningen till ytterligare två äldreboenden, så han är tränar idag ca 100 varje vecka där de yngsta är i åldern 65 -70 och den äldsta är 100 år. Många sitter i rullstol, men det har visat att de utan problem kan vara med ändå.
– Flera beställer nu till och med färdtjänst till vår klubblokal för att träna med oss där, berättar Göran.
– Det är riktigt kul. Dom tycker det är så roligt och dels kommer dom ut och får se något de kanske inte sett förut.
Boxningsträningen på äldreboendena har också fått en del massmedial uppmärksamhet. Något som många är väldigt stolta över. En del av de äldre som varit med ett tag har dessutom tagit på sig lite av ledarroll i grupperna och hjälper till vid Görans träningar vilket är riktigt kul. En annan oerhört viktig faktor är också den sociala faktorn.
– Ja, fikan efteråt är en självklar del av träningspasset, skrattar Göran.
Genom uppmärksamheten i media får han nu många förfrågningar från olika äldreboenden som vill starta upp boxning och han hoppas nu att detta kan få spridning i landet.
– För att underlätta detta kommer vi därför nu göra videofilmer med instruktioner om hur man kommer igång.
Göran är verkligen en eldsjäl och han avslutar samtalet med att berätta om några konkreta exempel på hur träning för äldre verkligen ger resultat.
– Flera av dem jag tränar behövde tidigare hjälp med att gå på toaletten men kan idag göra det på egen hand. Men det kanske allra roligaste var när en dam som hade suttit i rullstol i nästan ett år en dag istället kom till träningen med rullator. Sådant är riktigt kul att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *