Vi lever allt längre

Vi lever allt längre

tidslinjeVi lever allt längre.
För tvåhundra år sedan hade vi i Sverige en medellivslängd på 35 år som kan jämföras med dagens som ligger på ungefär 82 år. Detta är ett snitt mellan män och kvinnor då kvinnor lever något längre än män. Det innebär alltså att vi på de 200 senaste åren har förlängt våra liv med nästan 50 år! Det finns flera anledningar till detta exempelvis de stora framstegen inom sjukvården.
När man år 1913 infördes pensionsförsäkringen i Sverige så satte man en pensionsålder som var 10 år över den dåvarande medellivslängden. Det innebar att det då inte var speciellt många som blev pensionärer överhuvudtaget. I dag är det stor skillnad. I förhållande till befolkningsmängden så är faktiskt Sverige det land som har störst andel ålderspensionärer i världen och detta är också den åldersgrupp som växer allt snabbast. Medellivslängden ökar idag med ungefär två månader per år för såväl män som kvinnor.
I Sverige har de flesta av oss alltså många goda levnadsår att se fram emot även efter att vi slutat arbeta. Detta är naturligtvis positivt då det ligger i vår natur att eftersträva ett så långt liv som möjligt. Men samtidigt vill ju ingen vara gammal och sjuk, utan vi vill ju samtidigt hålla oss pigga och friska. Ska vi ha någon glädje av ett längre liv så vill vi ju kunna leva det med så hög livskvalitet som möjligt. Hur uppnår man då detta?
Ja, det finns som vi vet inga enkla svar och mycket är individuellt. Men det finns idag tillGammalt parräckligt med forskning som visar att den enskilt största faktorn för ett långt och friskt liv handlar om fysisk aktivitet. Ett fysiskt aktivt liv lämnar visserligen inga garantier, men det finns idag inget tvivel om att det ökar förutsättningarna enormt.
Genom ”Bättre med åren” vill jag dela med mig av den kunskap och de erfarenheter jag skaffat mig genom åren. Åldrandeprocessen  hör ju visserligen livet till, men jag är samtidigt övertygad om att vi många gånger är kapabla till mycket mer än vi tror, även högre upp i åldrarna. Mycket tror jag sitter i huvudet och inställning till hur livet ska vara när man blir äldre.
Begreppet ”Bättre med åren” ser jag därför som ett positivt mindset att bära med sig för en piggare, friskare och gladare ålderdom. Jag hoppas också att den ska fungera som en inspirationskälla till en mer fysisk aktiv livsstil, så att förhoppningsvis fler ska kunna blicka framåt emot många goda år i framtiden. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *