Pandemin visar behovet av bättre levnadsvanor

Pandemin visar behovet av bättre levnadsvanor

Covid-19-pandemin har blottat ett akut behov av att ta itu med den växande ohälsan.
Det menar Hjärt-Lungfonden som nu vill att regeringen på allvar tar ansvar för folkhälsan och lägger fram en nationell handlingsplan för hälsosamma levnadsvanor. Något som man anser skulle både rädda liv och bespara samhället stora kostnader. Många lever idag med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, exempelvis högt blodtryck, diabetes typ-2 eller övervikt – faktorer som i sin tur ökar risken att drabbas hårt av covid-19. Vid sidan av ålder är högt blodtryck den enskilt största riskfaktorn för att insjukna allvarligt i covid-19. Hela 40 procent av de patienter som har intensivvårdats för coronaviruset har högt blodtryck och cirka 25 procent lider av diabetes typ-2
Att äta för mycket salt, välja fel sorts fetter och konsumera för lite frukt, grönsaker och fibrer påverkar blodtrycket och kroppen. Kombinationen av dåliga matvanor, en stillasittande livsstil och stress är ett växande samhällsproblem, som medfört att allt fler svenskar lider av högt blodtryck, diabetes typ-2 och övervikt, menar Hjärt-Lungfonden.


För att vi alla ska stå bättre rustade inför en andra våg av viruset och även framtida pandemier, vädjar nu alltså Hjärt-Lungfonden till regeringen att införa en nationell handlingsplan för hälsosamma levnadsvanor. Något som skulle kunna hjälpa hela befolkningen till ett friskare liv. Handlingsplanen bör fokusera på konkreta åtgärder som förbättrar svenskarnas matvanor och ökar vardagsmotionen.
Exempel på åtgärder skulle kunna vara mer rörelse i skolan, förbättrade möjligheter att cykla till och från arbetet, samt styrmedel som skatt på sockersötade drycker och subventioner på grönsaker.
Folkhälsa behöver lyftas högre upp på den politiska agendan, för att vända den växande ohälsan i samhället. Detta har alltså med pandemin nu blivit ännu tydligare.

Källa: https://www.sla.se/2020/08/29/invanarnas-livsstil-avgorande-i-pandemin/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *